Tehnologija za pekarske in slaščičarske obrate in izvajanje inženiring za pekarstvo

Stroj za štancanje

Stroj za štancanje - preprezana žemlja

Cena: 500 EUR

Podobni izdelki